1
Ý nghĩa chuyên môn
- CK-MB là một isoenzym của CK, có nhiều ở cơ tim. - Tăng trong nhồi máu cơ tim, viêm cơ tim, đau thắt ngực, loạn nhịp tim nặng, chấn thương tim hoặc phẫu thuật tim.
2
Ý nghĩa thông thường
- CK-MB là một isoenzym của CK, có nhiều ở cơ tim. - Tăng trong nhồi máu cơ tim, viêm cơ tim, đau thắt ngực, loạn nhịp tim nặng, chấn thương tim hoặc phẫu thuật tim. - Trong nhồi máu cơ tim thường CK tăng cao và CK-MB > 6% của CK toàn phần.