1
Ý nghĩa chuyên môn
- LDL-Cholesterol (LDL-C) được tạo ra từ quá trình chuyển hóa của VLDL cholesterol sẽ được vận chuyển trong dòng tuần hoàn từ gan tới các mô ngoại biên (tuyến thượng thận, TB nội mạc mạch máu) với nguy cơ tạo nên các mảng lắng đọng gây vữa xơ động mạch. - LDL-C tăng là yếu tố nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh mạch vành.
2
Ý nghĩa thông thường
LDL-C tăng là yếu tố nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh mạch vành.