1
Ý nghĩa chuyên môn
- HDL-C (HDL-Cholesterol) là yếu tố có tác dụng làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim. - Giảm là yếu tố nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch.
2
Ý nghĩa thông thường
- Là yếu tố có tác dụng làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim. - Giảm là yếu tố nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch.