1
Ý nghĩa chuyên môn
- Triglyceride được tổng hợp ở gan từ acid béo, protein và glucose là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể. - Tăng trong hội chứng tăng lipid máu nguyên phát và thứ phát, vữa xơ động mạch, hội chứng thận hư, viêm tụy, suy gan. Nếu quá 11 mmol/L có thể dẫn đến viêm tụy cấp tính. - Giảm trong suy kiệt, cường tuyến giáp, cường cận giáp.
2
Ý nghĩa thông thường
- Tăng trong hội chứng tăng lipid máu nguyên phát và thứ phát, vữa xơ động mạch, hội chứng thận hư, viêm tụy, suy gan. Nếu quá 11 mmol/L có thể dẫn đến viêm tụy cấp tính. - Giảm trong suy kiệt, cường tuyến giáp, cường cận giáp.