1
Ý nghĩa chuyên môn
- Protein có vai trò quan trọng trong việc xây dựng nên tất cả các tế bào và mô, Protein rất quan trọng cho sự tăng trưởng cơ thể, phát triển, và bảo vệ sức khỏe. Chúng là một thành phần cấu trúc của hầu hết các bộ phận của cơ thể, nó cũng là các enzyme và hormonecó chức năng điều hoà hoạt động của cơ thể. - Tăng trong đa u tuỷ xương, tình trạng cô đặc máu, thiểu năng vỏ thượng thận, đái tháo đường nặng, các bệnh tăng gamma globulin trong máu… - Giảm trong viêm thận cấp hoặc mạn tính, hội chứng thận hư, các rối loạn tiêu hóa kèm kém hấp thu, giảm sản xuất protein trong suy gan, do máu loãng (có thai, ứ nước ngoại bào…).
2
Ý nghĩa thông thường
- Tăng trong đa u tuỷ xương, tình trạng cô đặc máu, thiểu năng vỏ thượng thận, đái tháo đường nặng, các bệnh tăng gamma globulin trong máu… - Giảm trong viêm thận cấp hoặc mạn tính, hội chứng thận hư, các rối loạn tiêu hóa kèm kém hấp thu, giảm sản xuất protein trong suy gan, do máu loãng (có thai, ứ nước ngoại bào…).