1
Ý nghĩa chuyên môn
- LDH có trong hầu hết các mô cơ thể (cơ vân, gan, thận, cơ tim,…) và được giải phóng khi có tình trạng hoại tử tế bào. - Tăng trong tổn thương cơ, tổn thương gan, tan máu, suy thận, nhồi máu cơ tim…
2
Ý nghĩa thông thường
-  LDH có trong hầu hết các mô cơ thể và được giải phóng khi có tình trạng hoại tử tế bào. -  Tăng trong tổn thương cơ, tổn thương gan, tan máu, suy thận, nhồi máu cơ tim…