1
Ý nghĩa chuyên môn
Tăng cao trong các trường hợp: Viêm gan cấp do virus hoặc do thuốc, tan máu, viêm gan do rượu, nhồi máu cơ tim, viêm cơ…
2
Ý nghĩa thông thường
Lưu ý : trong các trường hợp tế bào hồng cầu bị vỡ thì SGOT tăng rất cao