1
Ý nghĩa thông thường
Là để bệnh nhân nằm yên, giúp giãn cơ, giúp giảm lo âu, gây buồn ngủ, giúp giảm đau, còn giúp ổn định các thông số mạch, huyết áp, đảm bảo hô hấp trong suốt cuộc mê thuận tiện trong quá trình tiến hành thủ thuật nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân giảm tiểu cầu và tăng nhanh quá trình hồi phục thương tổn
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là giúp bệnh nhân trấn an tinh thần, ngủ yên, giảm bớt cảm giác đau đớn, đảm bảo hô hấp suốt cuộc mê trong quá trình tiến hành thủ thuật nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân giảm tiểu cầu và hồi phục thương tổn