GÓI XÉT NGHIỆM VI CHẤT CƠ BẢN CHO TRẺ DƯỚI 16 TUỔI - MIỀN BẮC

Địa điểm áp dụng: THANH HÓA, BẮC GIANG, PHÚ THỌ, HẢI DƯƠNG, HẢI PHÒNG, QUẢNG BÌNH, HÒA BÌNH, THÁI NGUYÊN Thời gian áp dụng: 15/06/2021 đến 31/12/2021 ** Gói xét nghiệm vi chất cơ bản cho trẻ dưới 16 tuổi bao gồm - kiểm tra bệnh vể máu - Đánh giá các vi chất thiết yếu cần cho sự trưởng thành và phát triển thể chất, trí tuệ của trẻ để điều chỉnh và bổ sung kịp thời. - Đánh giá chuyển hóa protein trong cơ thể


1.049.000 đ -10%