Gói phân tích 132 Gen CHUYÊN SÂU sàng lọc nguy cơ mắc 20 bệnh ung thư di truyền.

- Địa điểm áp dụng: Bệnh viện MEDLATEC 42 Nghĩa Dũng- Ba Đình, Phòng khám MEDLATEC 99 Trích Sài, Phòng khám MEDLATEC Thanh Xuân số 3 Khuất Duy Tiến, MEDLATEC Bắc Ninh, Dịch vụ lấy mẫu tại nhà trên toàn quốc. - Thời gian ưu đãi: Từ 10/06/2021 đến 31/8/2021 ***Gói khám bao gồm: Phát hiện 132 đột biến gen tăng nguy cơ mắc trên 20 loại ung thư di truyền: AIP, ALK, ANKRD26, APC, ATM AXIN2 , BAP1, BARD1,BLM,BMPR1A*,BRAF*, BRCA1*, BRCA2. BRIP1, BUB1B,CBL, CDC73, CDH1,CDK4 ,CDKN1B,CDKN1C, CDKN2A, CEBPA,CEP57,CHEK2*,CYLD,DDB2,DICER1*, DIS3L2*,DKC1, EGFR, ELANE, EPCAM,ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC4,ERCC5, ETV6, EXO1, EXT1, EXT2, EZH2, FANCA, FANCB,FANCC, FANCD2*,FANCE, FANCF,FANCG, FANCI, FANCL, FANCM,FH,FLCN,GATA2,GPC3,GREM1, HNF1A,HOXB13, HRAS, KIT,KITLG, KRAS*, MAP2K1, MAP2K2,MAX, MEN1, MET,MITF, MLH1, MLH3,MRE11A, MSH2, MSH6,MUTYH, NBN, NF1*,NF2, NRAS, NSD1,NSUN2, NTHL1, PALB2, PAX5,PDGFRA,PHOX2B,PMS1,PMS2*,POLD1,POLH*,PPM1D, PRF1,PRKAR1A, PTCH1.PTEN*, PTPN11, RAD50, RAD51C,RAF1,,RECQL4,RET,RHBDF2,RUNX1, SDHA*,SDHAF2,SDHB,SDHC,SDHD,SHOC2,SLX4,SMAD4,SMA RCA4,SMARCB1, SOS1,SPRED1,SRP72*,STK11, SUFU, TERC,TERT, TINF2,TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, VHL, WRN*,WT1, XPA, XPC, XRCC2 FANCI, FANCL, FANCM,FH,FLCN,GATA2,GPC3,GREM1, HNF1A,HOXB13, HRAS, KIT,KITLG, KRAS*, MAP2K1, MAP2K2,MAX, MEN1, MET,MITF, MLH1, MLH3,MRE11A, MSH2, MSH6,MUTYH, NBN, NF1*,NF2, NRAS, NSD1,NSUN2, NTHL1, PALB2, PAX5,PDGFRA,PHOX2B,PMS1,PMS2*,POLD1,POLH*,PPM1D, PRF1,PRKAR1A, PTCH1.PTEN*, PTPN11, RAD50, RAD51C,RAF1,,RECQL4,RET,RHBDF2,RUNX1, SDHA*,SDHAF2,SDHB,SDHC,SDHD,SHOC2,SLX4,SMAD4,SMA RCA4,SMARCB1, SOS1,SPRED1,SRP72*,STK11, SUFU, TERC,TERT, TINF2,TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, VHL, WRN*,WT1, XPA, XPC, XRCC2


11.810.000 đ -15%