Gói khám thai lần đầu tại viện (0-8 tuần, tiền sử bình thường)

Khám chuyên khoa Sản, siêu âm đầu dò âm đạo (xác định thai về buồng tử cung làm tổ hay chưa), xét nghiệm xác định có thai và theo dõi sự phát triển của thai giai đoạn sớm.


399.000 đ -16%