5.429.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: Bệnh viện MEDLATEC 42 Nghĩa Dũng- Ba Đình, Phòng khám MEDLATEC 99 Trích Sài,...
5.689.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: Bệnh viện MEDLATEC 42 Nghĩa Dũng- Ba Đình, Phòng khám MEDLATEC 99 Trích Sài,...
2.119.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: Bệnh viện MEDLATEC 42 Nghĩa Dũng- Ba Đình, Phòng khám MEDLATEC 99 Trích Sài,...
2.509.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: Bệnh viện MEDLATEC 42 Nghĩa Dũng- Ba Đình, Phòng khám MEDLATEC 99 Trích Sài,...
2.449.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: Bệnh viện MEDLATEC 42 Nghĩa Dũng- Ba Đình, Phòng khám MEDLATEC 99 Trích Sài,...
1.859.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: Bệnh viện MEDLATEC 42 Nghĩa Dũng- Ba Đình, Phòng khám MEDLATEC 99 Trích Sài,...
1.509.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: Bệnh viện MEDLATEC 42 Nghĩa Dũng- Ba Đình, Phòng khám MEDLATEC 99 Trích Sài,...
1.299.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: Bệnh viện MEDLATEC 42 Nghĩa Dũng- Ba Đình, Phòng khám MEDLATEC 99 Trích Sài,...
5.999.000 đ %

+ Thời gian áp dụng: 26/06/2020 đến 30/06/2021 + Địa điểm áp dụng: Áp dụng tại Bệnh viện, Phòng...
3.999.000 đ %

+ Thời gian áp dụng: 26/06/2020 đến 30/06/2021 + Địa điểm áp dụng: Áp dụng tại Bệnh viện, Phòng...
207.000 đ -20%

- Địa điểm áp dụng: các Bệnh viện, Phòng khám MEDLATEC tại Hà Nội ***Ý nghĩa: Đánh giá sự phát...
447.000 đ -20%

- Địa điểm áp dụng: các Bệnh viện, Phòng khám MEDLATEC tại Hà Nội - Thời gian ưu đãi: Từ...
263.000 đ -20%

- Địa điểm áp dụng: các Bệnh viện, Phòng khám MEDLATEC tại Hà Nội - Thời gian ưu đãi: Từ...
135.000 đ -20%

- Địa điểm áp dụng: các Bệnh viện, Phòng khám MEDLATEC tại Hà Nội - Thời gian ưu đãi: Từ...
469.000 đ -16%

Xét nghiệm tổng phân tích máu 32CS (đánh giá tình trạng thiếu máu, các bệnh viêm nhiễm, các bệnh về...
389.000 đ -16%

Xét nghiệm tổng phân tích máu 32CS (đánh giá tình trạng thiếu máu, các bệnh viêm nhiễm, các bệnh về...
489.000 đ -16%

Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu 18CS (đánh giá tình trạng thiếu máu, bất thường về máu trong...
2.279.000 đ -15%

Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu 18CS (đánh giá tình trạng thiếu máu, bất thường về máu trong...
2.169.000 đ -15%

Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu (đánh giá tình trạng thiếu máu và các bệnh về máu), nhóm máu, ...
149.000 đ -17%

- Địa điểm áp dụng: Các tỉnh thành miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Bình,...
1.129.000 đ -15%

Khám thai, siêu âm thai 4D, xét nghiệm tổng phân tích máu 32CS (đánh giá tình trạng thiếu máu, các...
659.000 đ -15%

Khám thai, siêu âm thai 4D, Nghiệm pháp dung nạp đường (sàng lọc bệnh lý tiểu đường thai kỳ), tổng...
869.000 đ -16%

Khám thai, siêu âm thai 4D, xét nghiệm tổng phân tích máu 32CS (đánh giá tình trạng thiếu máu, các...
859.000 đ -15%

Khám chuyên khoa Sản, siêu âm thai 4D, xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu 32CS (đánh giá tình...
2.659.000 đ -15%

Khám chuyên khoa Sản, siêu âm thai 4D, xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu 32CS (đánh giá tình...
2.529.000 đ -15%

Khám thai, Siêu âm thai 4D, xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu (đánh giá tình trạng thiếu máu và...
399.000 đ -16%

Khám chuyên khoa Sản, siêu âm đầu dò âm đạo (xác định thai về buồng tử cung làm tổ hay chưa), xét...

Tỉnh/thành phố

Độ tuổi

Lọc theo giá gói khám

Giới tính