1.709.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: Bệnh viện MEDLATEC 42 Nghĩa Dũng- Ba Đình, Phòng khám MEDLATEC 99 Trích Sài,...
18.199.000 đ -3%

+ Thời gian áp dụng: 01/01/2021 - 31/12/2023 + Địa điểm áp dụng: Áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa...
15.699.000 đ -3%

+ Thời gian áp dụng: 01/01/2021 - 31/12/2023 + Địa điểm áp dụng: Áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa...
16.699.000 đ -2%

+ Thời gian áp dụng: 01/01/2021 - 31/12/2023 + Địa điểm áp dụng: Áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa...
14.099.000 đ -3%

+ Thời gian áp dụng: 01/01/2021 - 31/12/2023 + Địa điểm áp dụng: Áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa...
14.699.000 đ -3%

+ Thời gian áp dụng: 01/01/2021 - 31/12/2023 + Địa điểm áp dụng: Áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa...
2.979.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Đà Nẵng. - Thời gian ưu đãi: Từ 15/07/2020 đến 30/06/2021 ***Ý nghĩa...
2.829.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Huế. - Thời gian ưu đãi: Từ 20/08/2020 - 30/06/2021 ***Ý nghĩa gói xét...
2.029.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại TP Hồ Chí Minh. - Thời gian ưu đãi: Từ 20/08/2020 đến 30/06/2021 ***Ý...
2.029.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Đà Nẵng. - Thời gian ưu đãi: Từ 20/08/2020 đến 30/06/2021 ***Ý nghĩa...
1.899.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Huế. - Thời gian ưu đãi: Từ 20/08/2020 đến 30/06/2021 ***Ý nghĩa gói...
1.569.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại TP Hồ Chí Minh - Thời gian ưu đãi: Từ 20/08/2020 đến 30/06/2021 ***Ý...
1.459.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Đà Nẵng. - Thời gian ưu đãi: Từ 20/08/2020 đến 30/06/2021 ***Ý nghĩa...
1.389.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Huế - Thời gian ưu đãi: Từ 20/08/2020 đến 30/06/2021 ***Ý nghĩa gói xét...
2.519.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Hà Nội, Bắc Ninh - Thời gian ưu đãi: Từ 12/08/2020 đến 30/06/2021 ***Ý...
1.649.000 đ %

+ Địa điểm áp dụng: Áp dụng tại Bệnh viện, Phòng khám MEDLATEC và Dịch vụ tại nhà trên 43 Tỉnh/ TP...
3.579.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Bắc Giang, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Quảng Ninh, Quảng Bình,...
3.559.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Vĩnh Phúc, Thanh Hóa. - Thời gian ưu đãi: Từ 15/07/2020 đến...
3.629.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Hà Nội, Bắc Ninh. - Thời gian ưu đãi: Từ 15/07/2020 đến 30/06/2021 ***Ý...
2.469.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Bắc Giang, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Quảng Ninh, Quảng Bình,...
2.449.000 đ -12%

- Địa điểm áp dụng: tại Vĩnh Phúc, Thanh Hóa. - Thời gian ưu đãi: Từ 15/07/2020 đến...
499.000 đ %

+ Thời gian áp dụng: 03/03/2020 đến 30/06/2021 + Địa điểm áp dụng: Áp dụng tại Bệnh viện, Phòng...
399.000 đ %

+ Thời gian áp dụng: 03/03/2020 đến 30/06/2021 + Địa điểm áp dụng: Áp dụng tại Bệnh viện, Phòng...

Tỉnh/thành phố

Độ tuổi

Lọc theo giá gói khám

Giới tính