2.139.000 đ -15%

- Địa điểm áp dụng: tại Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc...
1.179.000 đ -10%

- Địa điểm áp dụng: tại Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc...

Tỉnh/thành phố

Độ tuổi

Lọc theo giá gói khám

Giới tính