Trung tâm hỏi đáp

Câu hỏi thuộc nhóm Tiêu hóa - gan mật
Image
Ngô Thanh Thủy-38 tuổi Tiêu hóa - gan mật
30-09-2016 09:33:45
Nội soi dạ dày
Nội soi dạ dày bằng đường mũi
<