Trung tâm hỏi đáp

Câu hỏi thuộc nhóm Viêm gan virus
Image
Đoàn Ngọc-28 tuổi Viêm gan virus
05-01-2019 11:00:11
Tư vấn kết quả xét nghiệm định lượng virus viêm gan B
Đợt vừa rồi tôi có khám sức khỏe tại bệnh viện mình, kết quả nhận về như sau: Tổng phân tích máu 18 chỉ số: Số lượng bạch cầu (WBC) 4.4 G/L Số lượng hồng cầu (RBC) 5.06 T/L Lượng huyết sắc tố (Hb) 14.9 g/dL Thể tích khối hồng cầu (HCT) 44.0 % Thể tích trung bình HC (MCV) 87 fL Lượng Hb trung bình HC( MCH) 29.5 pg Nồng độ Hb trung bình HC (MCHC) 33.9 g/dL Độ phân bố HC (RDW- CV) 12.5 % Số lượng tiểu cầu (PLT) 133 G/L Thể tích trung bình TC ( MPV) 7.9 fL Thể tích khối tiểu cầu (PCT) 0.105 % Độ phân bố TC (PDW) 15.1 % Tỷ lệ % bạch cầu trung tính 38.2 % Tỷ lệ % bạch cầu Lympho 56.1 % Tỷ lệ % bạch cầu Mono 5.7 % Số lượng bạch cầu trung tính 1.8 G/L Số lượng bạch cầu Lympho 2.4 G/L Số lượng bạch cầu Mono 0.2 G/L AST (Architect)* 22.28 U/L ALT (Architect)* 30.04 U/L Glucose máu (Architect)* 4.50 mmol/L Ure máu (Architect)* 4.88 mmol/L Creatinin máu (Architect)* 88.24 µmol/L Triglyceride (Architect)* 1.65 mmol/L Cholesterol (Architect)* 4.99 mmol/L HBsAg nhanh Dương tính Tổng phân tích nước tiểu Tỉ trọng* 1.025 (1.005 - 1.025) pH* 6.0 (5.5 - 7.5) Bạch cầu* Âm tính Nitrite* Âm tính Protein nước tiểu* Âm tính Glucose nước tiểu* Âm tính Ketone* Âm tính Urobilinogen* Âm tính Bilirubin nước tiểu* Âm tính Hồng cầu* Âm tính Axit Ascorbic Âm tính Siêu âm tổng quát Hình ảnh siêu âm ổ bụng hiện tại bình thường. Tim phổi thẳng KTS - Hình ảnh tim phổi hiện tại bình thường. Tiếp đó tôi có làm thêm 1 số xét nghiệm viêm gan B thì kết quả như sau: HBeAg (Architect) 0.390 COI (<1.000) Âm tính HBeAb (Architect) 0.010 S/CO ( >1.000) Dương tính HBV-DNA PCR định lượng 2100 copies/mL (<50) Tăng Gia đình tôi không có ai mắc xơ gan hay ung thư gan, tôi cũng chưa từng sử dụng thuốc ức chế virus trước đây. Qua kết quả này, không biết tình trạng bệnh hiện tại của tôi đang ở mức nào rồi? Bác sĩ chuẩn đoán giúp tôi!
Image
Lưu Đức mạnh- tuổi Viêm gan virus
02-01-2019 01:33:54
Tư vấn
Cho em hỏi Dịch vụ Khám sức khỏe cho Sinh vien đi Du học ?
<