Trung tâm hỏi đáp

Câu hỏi thuộc nhóm Vi sinh
Image
Lê Xuân Thành-27 tuổi Vi sinh
11-06-2016 09:43:33
Tinh trùng yếu
Chào Bác sĩ! Em năm nay 27t vừa qua e có qua bệnh viện Medlatec xét nghiệm nội tiết tố và tinh dịch đồ và có được kết quả như sau. Nội tiết tố: SFH= 19.30, LH = 11.45, Prolactin = 301, Estradiol = 57,8, Testosterone= 10.79 TDĐ : Thể tích tinh dịch 7 mL (2-5) Kiêng giao hợp days (3-7) Thời gian lấy và thử mẫu 45 min Độ pH 8 (7.2-8) Bạch cầu trong mẫu Bạch cầu (+) (Bình thường) Nồng độ tinh trùng tổng số 70.5 M/mL (>=15) Khả năng di động (PR+NP) 10 % (>=40) Giảm (Xem chi tiết) Di động nhanh (PR) 4 % (>=32) Giảm (Xem chi tiết) Di động không nhanh (NP) 6 % Không di động (IM) 90 % % Hình dáng bình thường:WHO 5th 2 % (>= 4) Giảm (Xem chi tiết) Nồng độ tinh trùng di động (MSC) 7 M/mL (>= 6) Nồng độ TT di động nhanh 2.8 M/mL (>=5) Giảm (Xem chi tiết) Nồng độ tinh trùng chức năng (FSC) 0.1 M/mL Tốc độ di chuyển trung bình 14 micr./sec (>=5) Chỉ số di động của tinh trùng (SMI) 22 (>=80) Giảm (Xem chi tiết) Tổng số tinh trùng 493.7 M (>=39) Tổng số tinh trùng di động 49 M (>=16) Tổng số tinh trùng di động nhanh 19.3 M (>=12) Tổng số tinh trùng chức năng 1 M Tổng số TT có hình thái bình thường 9.9 mil (>= 2) Thể tích tinh dịch mL (2-5) Nồng độ tinh trùng trong mẫu mil/mL (20-70) Tổng số tinh trùng 1 lần xuất tinh Millions (80-185) Độ hoạt động Nhanh % Chậm % Không di động % Tỷ lệ tinh trùng sống Tỷ lệ tinh trùng sống sau 1 giờ % (80-100) Tỷ lệ tinh trùng sống sau 2 giờ % (60-80) Các hình thái dị dạng có thể % với kết quả như vậy em có bị quá yếu không và e có thể có con tự nhiên được không hay bị vô sinh ạ.
Image
Lê Xuân Thành-27 tuổi Vi sinh
11-06-2016 09:43:33
Tinh trùng yếu
Chào Bác sĩ! Em năm nay 27t vừa qua e có qua bệnh viện Medlatec xét nghiệm nội tiết tố và tinh dịch đồ và có được kết quả như sau. Nội tiết tố: SFH= 19.30, LH = 11.45, Prolactin = 301, Estradiol = 57,8, Testosterone= 10.79 TDĐ : Thể tích tinh dịch 7 mL (2-5) Kiêng giao hợp days (3-7) Thời gian lấy và thử mẫu 45 min Độ pH 8 (7.2-8) Bạch cầu trong mẫu Bạch cầu (+) (Bình thường) Nồng độ tinh trùng tổng số 70.5 M/mL (>=15) Khả năng di động (PR+NP) 10 % (>=40) Giảm (Xem chi tiết) Di động nhanh (PR) 4 % (>=32) Giảm (Xem chi tiết) Di động không nhanh (NP) 6 % Không di động (IM) 90 % % Hình dáng bình thường:WHO 5th 2 % (>= 4) Giảm (Xem chi tiết) Nồng độ tinh trùng di động (MSC) 7 M/mL (>= 6) Nồng độ TT di động nhanh 2.8 M/mL (>=5) Giảm (Xem chi tiết) Nồng độ tinh trùng chức năng (FSC) 0.1 M/mL Tốc độ di chuyển trung bình 14 micr./sec (>=5) Chỉ số di động của tinh trùng (SMI) 22 (>=80) Giảm (Xem chi tiết) Tổng số tinh trùng 493.7 M (>=39) Tổng số tinh trùng di động 49 M (>=16) Tổng số tinh trùng di động nhanh 19.3 M (>=12) Tổng số tinh trùng chức năng 1 M Tổng số TT có hình thái bình thường 9.9 mil (>= 2) Thể tích tinh dịch mL (2-5) Nồng độ tinh trùng trong mẫu mil/mL (20-70) Tổng số tinh trùng 1 lần xuất tinh Millions (80-185) Độ hoạt động Nhanh % Chậm % Không di động % Tỷ lệ tinh trùng sống Tỷ lệ tinh trùng sống sau 1 giờ % (80-100) Tỷ lệ tinh trùng sống sau 2 giờ % (60-80) Các hình thái dị dạng có thể % với kết quả như vậy em có bị quá yếu không và e có thể có con tự nhiên được không hay bị vô sinh ạ.
<