Trung tâm hỏi đáp

Câu hỏi thuộc nhóm Nội tiết sinh dục
Image
Nguyễn Thị Bích Ngọc-1988 tuổi Nội tiết sinh dục
26-11-2018 04:03:45
Thiếu máu, nội tiết
AMH (Cobas) 2.910 ng/mL (0.672-7.550) TPPA định tính Âm tính (Âm tính) FSH* 4.92 mU/mL (M:1.50-12.40) Nữ: -GĐ thể nang: (3.50-12.50) -Đỉnh rụng trứng: (4.70-21.50) -GĐ hoàng thể: (1.70-7.70) -Mãn kinh: (25.8-134.8) LH 3.55 mU/mL (M:1.70-8.60) Nữ: -GĐ thể nang: (2.40-12.60) -Đỉnh rụng trứng: (14.00-95.60) -GĐ hoàng thể: (1.00-11.40) -Mãn kinh: (7.70-58.50) Prolactin* 266.00 µU/mL (M: 98.0-456.0) Nữ: -Nữ trưởng thành (127.0-637.0) -Mang thai: (200.0-4500.0) -Mãn kinh: (30.0-430.0) Estradiol (E2) 77.2 pmol/L (M: 41.4-159.0) 149.000 Nữ: -GĐ thể nang: (41.5-854.0) -Đỉnh rụng trứng: (151.0-1461.0) -GĐ hoàng thể: (81.9-1251.0) -Mãn kinh: (<18.4-505.0) Số lượng bạch cầu (WBC) 6.7 G/L 3.5-10.5 Số lượng hồng cầu (RBC) 4.00 T/L 3.90-5.03 Lượng huyết sắc tố (Hb) 13.2 g/dL 12.0-15.5 Thể tích khối hồng cầu (HCT) 39.7 % 37.0-42.0 Thể tích trung bình HC (MCV) 99.3 fL 85-95 To (Xem chi tiết) Lượng Hb trung bình HC( MCH) 33.0 pg 28.0-32.0 CAO (Xem chi tiết) Nồng độ Hb trung bình HC (MCHC) 33.2 g/dL 32.0-36.0 Độ phân bố HC (RDW-CV) 9.7 % 10.0-16.5 THẤP (Xem chi tiết) Số lượng tiểu cầu (PLT) 291 G/L 150-450 Thể tích trung bình tiểu cầu( MPV) 7.1 fL 4.0-11.0 Thể tích khối tiểu cầu (PCT) 0.21 % 0.100-1.000 Độ phân bố TC (PDW) 15.9 % 10.0-16.5 Tỷ lệ % bạch cầu trung tính 53.3 % 43.0-76.0 Tỷ lệ % bạch cầu Lympho 44.9 % 17.0-48.0 Tỷ lệ % bạch cầu Mono 1.8 % 4.0-8.0 GIẢM (Xem chi tiết) Số lượng bạch cầu trung tính 3.6 G/L 2.0-6.9 Số lượng bạch cầu Lympho 3.0 G/L 0.6-3.4 Số lượng bạch cầu Mono 0.1 G/L 0-0.9 HBsAg (Cobas)* 0.45 COI (<1.00) Âm tính (Xem chi tiết) HIV Combi PT (Cobas) Âm tính (Âm tính) Dựa vào kết quả trên tôi muốn hỏi bác sỹ về tình trạng nội tiết sinh sản của tôi. (Xét nghiệm trên là ngày thứ 2 của chu kỳ.) Kết quả trên tôi bị thiếu máu đúng không? Tôi phải bổ sung thêm gì không? Và Tỷ lệ % bạch cầu Mono 1.8 % (Bình thường 4.0-8.0) như vậy thể hiện tôi bị bệnh gì?
<