Trung tâm hỏi đáp

Câu hỏi thuộc nhóm Huyết học
Image
nguyễn thị lan-64 tuổi Huyết học
03-01-2019 06:52:01
Kết luận, chuẩn đoán bệnh
PHIẾU KẾT QUẢ Họ và tên : NGUYỄN THỊ LAN Đơn vị : Vp Kim Văn - Kim Lũ Năm sinh : 1955 Giới tính : Nữ Địa chỉ : PID : Mã xét nghiệm : 020119-1110713369 Ngày xét nghiệm : 02/01/2019 Bác sĩ chỉ định : Điện thoại : Trạng thái : Đủ kết quả Chẩn đoán : Sốt Danh mục khám Kết quả Đơn vị Chỉ số bình thường Ghi chú Đơn giá Tổng phân tích máu 32 chỉ số : ĐT >16 tuổi 129.000 Số lượng bạch cầu (WBC)* 16.7 G/L 3.5-10.5 Tăng (Xem chi tiết) Số lượng hồng cầu (RBC) * 4.14 T/L 3.90-5.03 Lượng huyết sắc tố (Hb) * 12.8 g/dL 12.0-15.5 Thể tích khối hồng cầu (HCT)* 39.2 % 37.0-42.0 Thể tích trung bình HC (MCV)* 95 fL 85-95 Lượng Hb trung bình HC( MCH)* 31.0 pg 28.0-32.0 Nồng độ Hb trung bình HC (MCHC)* 32.7 g/dL 32.0-36.0 Độ phân bố HC (RDW- CV) 11.2 % 10.0-16.5 Số lượng tiểu cầu (PLT)* 199 G/L 150-450 Thể tích trung bình tiểu cầu( MPV) 8.4 fL 4.0-11.0 Thể tích khối tiểu cầu (PCT) 0.168 % 0.100-1.000 Độ phân bố TC (PDW) 14.3 % 10.0-16.5 Tỷ lệ % bạch cầu trung tính 84.1 % 43.0-76.0 Tăng (Xem chi tiết) Tỷ lệ % bạch cầu Lympho 9.4 % 17.0-48.0 Giảm (Xem chi tiết) Tỷ lệ % bạch cầu Mono 4.9 % 4.0-8.0 Tỷ lệ % bạch cầu ái toan 1.0 % 0-7.0 Tỷ lệ % bạch cầu ái kiềm 0.6 % 0-2.5 % Lympho không điển hình 0.2 % 0-2.5 % TB non lớn 1.6 % 0-3.0 Số lượng bạch cầu trung tính 14.10 G/L 2.00-6.90 Tăng (Xem chi tiết) Số lượng bạch cầu Lympho 1.57 G/L 0.60-3.40 Số lượng bạch cầu Mono 0.82 G/L 0-0.90 Số lượng bạch cầu ái toan 0.17 G/L 0-0.70 Số lượng bạch cầu ái kiềm 0.10 G/L 0-0.20 SL Lympho không điển hình 0.03 G/L 0-0.25 SL TB non lớn 0.27 G/L 0-0.30 % BC đa nhân non 1.0 % 0-2.5 % Lympho non 0.1 % 0-2.5 % BC Mono non 0.6 % 0-1.1 SL BC đa nhân non 0.16 G/L 0-0.25 SL BC Lympho non 0.01 G/L 0-0.25 SL BC Mono non 0.09 G/L 0-0.11 CRP định lượng (Architect) 99.44 mg/L (0 - 5.00) Cao (Xem chi tiết) 119.000 Dengue Fever 329.000 Dengue NS1 Antigen Âm tính (Âm tính) Dengue Fever Antibody IgG ê (Âm tính) Dengue Fever Antibody IgM Âm tính (Âm tính) Tôi muốn các bác sĩ tư vấn, kết luận bệnh dựa trên kết quả xét nghiệm máu. Thanks
<